Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Pořízení kompostérů pro obyvatele města Klecany

V březnu 2018 získalo Město Klecany dotaci za účelem realizace projektu „Pořízení kompostérů pro obyvatele města Klecany“, v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3 – „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je zavedení zkvalitnění nakládání s bioodpadem ve městě Klecany. Základní koncepce spočívá v pořízení vhodného technického vybavení a svozové techniky pro zlepšení svozu a sběru bioodpadu vznikajícího především z údržby městské zeleně a ze zahrad od místních občanů.

V rámci projektu dojde k pořízení celkem 325 kompostérů pro občany a kontejneru na textil.

Odběr kompostérů -  PDF - 150 kB
Kompostování v zahradách - příručka - PDF- 2 MB
Pořízení kompostérů pro obyvatele města Klecany PDF - 300 kB
Smlouva o výpůjčce a následném darování PDF - 1 MB
Návod na složení 1 - PDF - 287 kB
Návod na složení 2 - PDF - 335 kB
Výdej kompostérů občanům - PDF - 143 kB

Důležité odkazy