Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Revitalizace náměstí V. B. Třebízského Klecanech

 

Město Klecany získalo dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy ve výzvě č. 50, Oblast podpory: 3.3 Rozvoj venkova – oblast fyzické revitalizace pro projekt „Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech“.

Celkové způsobilé výdaje byly schváleny ve výši 17.704.778,- Kč. Celková výše dotace byla schválena v maximální výši 12.835.963,68 Kč.
 

V rámci projektu došlo k opravě náměstí i přilehlé požární nádrže. Hlavní změnou byla úprava centrálního prostoru náměstí a celková úprava povrchů komunikací i chodníků. Centrální prostor po úpravě není běžně průjezdný, aby co nejvíce sloužil chodcům i k pořádání kulturních akcí. V této souvislosti došlo k přemístění autobusové zastávky na ulici Do Klecánek. Zároveň došlo ke zbudování vodního prvku, jelikož původně přes náměstí protékal potok a zatím je zatrubněn. Dále byl umístěn nový mobiliář, upraveno veřejné osvětlení, malé dětské hřiště a drobné architektonické prvky (např. altán, který připomíná znak města - klec).

Slavnostní ukončení projektu

V sobotu 1. prosince 2012 se v rámci vánočního jarmarku konalo slavnostní ukončení projektu. I přes mrazivé počasí dorazilo cca 150 občanů města Klecany. Byli přítomni m.j.: starosta města Klecany Ivo Kurhajec, projektová manažerka Ing. Kristýna Holubová, architektka Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová a další.  
 
ukonceni namesti 01 a  ukonceni projektu 01 
 
  ukonceni projektu náměstí  04
 
  ukončení projektu náměstí 05  ukončení projektu náměstí

 

Projekt revitalizace náměstí spolufinancovaný z dotace ROP NUT II Střední Čechy byl dokončen.

 

Proběhlo i dokončení náměstí (oprava části komunikací Do Klecánek a Do Kaštan, zbudování parkovacích stání a chodníků), které navazuje na projekt z dotace.

 


 

 
Fotografie nového náměstí
 
hotové náměstí 01    hotové náměstí 02  
 
hotové náměstí 03   hotové náměstí 06
 
  hotové náměstí 05     hotové náměstí 04 
 
  
 

 

  Pomník padlým I. a II. světové války   Pomník padlým - po revitalizaci

 

Datum zahájení realizace: 21. 5. 2012


Datum ukončení realizace: 30. 10. 2012

  


 

Investor: Město Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Zástupce investora - starosta: Ivo Kurhajec

Projektový manažer: Ing. Kristýna Holubová

Zástupce investora - TDI: Martin Pek


Projektant: Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová, Ing. arch. Martin Feistner a tým externích profesních odborníků

 

Zhotovitel: SLÁDEK GROUP, a.s., Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov

Stavbyvedoucí: Martin Vaňous

Odborné vedení stavby: Karel Šmídek

Financování: dotace z ROP Střední Čechy ve výši 72,5 %, rozpočet města ve výši 27,5 %

Partneři projektu: Základní a mateřská škola Klecany, Pravý Hradec, o.s., Tělocvičná jednota Sokol Klecany, Psychiatrické centrum Praha

 


Projektová dokumentace

Foto modelu revitalizace náměstí

Architektonická situacePDF PDF - 1,92 MB

Koordinační situace   PDF PDF - 1,87 MB

 

Foto modelu revitalizacepdf PDF - 1,3 MB

 

Zeleň - stávající situacepdf PDF - 0,2 MB

Zeleň - plán kácenípdf PDF - 0,1 MB

Kácení - stromypdf PDF - 0,1 MB

Kácení - porostypdf PDF - 0,1 MB

Kácení - keřepdf PDF - 0,1MB

 

 

 


 ROP Střední Čechy

Kalendář

Důležité odkazy