Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Víceúčelový sportovní areál Klecany

 

Město Klecany získalo dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy ve výzvě č. 49, Oblast podpory: 3.3 Rozvoj venkova na projekt „Víceúčelový sportovní areál Klecany“.

Celkové způsobilé výdaje: 9.923.493,- Kč. Celková výše dotace: 7.194.532,- Kč.

Cílem projektu bylo vybudovat víceúčelové hřiště s atletickým oválem a zrekonstruovat již existující víceúčelové hřiště. Tím se stal celý areál multifunkčním zařízením (běžecká dráha, skok daleký, vysoký, vrh koulí, hřiště pro fotbal, basketbal, volejbal, házenou, tenis). Areál byl doplněn o sportovní herní prvky (houpačka 2 místná kládová, houpačka pružinová, sestava dřevěných prolézaček) a mobiliář.

 

Správce areálu -  pan Ludvík Mejzr - objednávky na tel. 773 784 727

 

PROVOZNI_RAD_HRISTEpdf PDF - 364 kB

finální vzhled horního hřiště       finální vzhled dolního hřiště

 


 

Investor: Město Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Projektant: Ing. Tomáš Linhart, Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Stará Boleslav

Zhotovitel: Univerzální stavební, a.s., Smolenská 23/261, 101 00 Praha 10

Stavbyvedoucí: Milan Novotný, tel. 606 635 071

Odborné vedení stavby: Ing. Pavel Jedlička, tel. 602 219 558

Technický dozor investora: Ing. Josef Kuchař, tel. 739 320 843

Financování: Dotace z ROP Střední Čechy ve výši 72,5 %, Rozpočet města ve výši 27,5 %

 

Partneři projektu: obec Zdiby, obec Vodochody a TJ Sokol Klecany

 


 

Datum podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace: 30. 5. 2011

Datum zahájení výběrového řízení na stavební práce: 23. 6. 2011

Datum podpisu smlouvy s vybraným uchazečem: 6. 9. 2011

Datum zahájení realizace: 12. 9. 2011

Datum kolaudace stavby: 16. 4. 2012

 


 

Slavnostní ukončení projektu

Dne 17. 5. 2012 se uskutečnilo slavnostní ukončení projektu „Víceúčelový sportovní areál Klecany“. Slavnost proběhla za účasti zástupců poskytovatele dotace Ing. Tomáše Olivy, náměstka ředitele a Mgr. Lukáše Tomsy z oddělení technické pomoci a publicity Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Slavnostní výkop fotbalového utkání provedl radní Středočeského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy PaedDr. Milan Němec a starosta města Klecany Ivo Kurhajec.

 

přestřihnutí pásky     slavnostní otevření

 

Areál budou využívat děti ze Základní a mateřské školy a v odpoledních hodinách a o víkendech veřejnost i spolky a sdružení.

 

 

 


ROP Střední Čechy

 

Kalendář

Důležité odkazy