Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

 Určení otcovství

Pokud rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit ještě před narozením nebo i po narození dítěte na kteroukoliv matriku a učinit souhlasné prohlášení o určení otcovství.

Postupuje se podle právních předpisů:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Žadatel:

Rodiče dítěte. Prohlášení nezletilého rodiče musí být učiněno vždy před soudem.

Je nutné předložit:

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti předloží rodiče tyto doklady:

 • občanské průkazy
 • rodné listy
 • matka těhotenský průkaz
 • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu (je-li matka rozvedená, musí od pravomocného rozsudku o rozvodu uplynout více než 300 dnů)
 • ovdovělá matka úmrtní list manžela (je-li matka vdova, musí od smrti manžela uplynout více než 300 dnů)

Při určení otcovství k narozenému dítěti předloží rodiče tyto doklady:

 • občanské průkazy
 • rodné listy
 • rodný list dítěte
 • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu (od pravomocného rozsudku o rozvodu musí uplynout více než 300 dnů)
 • ovdovělá matka úmrtní list manžela (od smrti manžela musí uplynout více než 300 dnů)
 • Určení otcovství se sepíše přímo na matričním úřadu.

Žádat je možné na kterémkoliv matričním úřadě.

V Klecanech Vám tuto službu poskytne:
Matrika MěÚ Klecany
Úřední hodiny
Po 8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 18.00 hod.
St 8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 18.00 hod.

Důležité odkazy