Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Formuláře a dokumenty

SOZ - Společné ohlášení záměru Excel 67 kB
ČPVS - Čestné prohlášení vlastníka Excel 26 kB
ODS - Ohlášení dokončení stavby Excel 27 kB
ŽoČP - Žádost o přidělení Č.P. a Č.Ev. stavby Excel 59 kB
ČPS-Z - Čestné prohlášení stavebníka Excel 40 kB
ÚPI - Žádost o územně plánovací informaci Excel 55 kB
ZpŽ - Zpětvzetí žádosti Excel 47 kB
Ž§125 - Žádost o vydání stanoviska Excel

40 kB

ŽoPV - Žádost o povoleni výjimky  Excel 78 kB
ŽoPL - Žádost o prodloužení lhůty Excel 50 kB
ŽoPPSP - Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení  Excel 51 kB
ŽoPPSP - Žádost o změnu stavby před dokončením Excel 50 kB
ZoVRoUS - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Excel 83 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Word 7,8 MB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Word 34 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Word 34 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku Word 33 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Word 34 kB
Žádost o vydání společného UR a UR Word 34 kB
Oznámení záměru Word 35 kB
Ohlášení stavby Word 35 kB
Žádost o stavební povolení Word 34 kB
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Word 35 kB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Word 35 kB
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Word 35 kB
Oznámení změny v užívání stavby Word 34 kB
Ohlášení odstranění Word 35 kB
Žádost o nahlížení do spisu z archivu stavebního úřadu Word 35 kB

 

Kalendář

Důležité odkazy